1

An Unbiased View of Quy định vạch kẻ đường màu vàng trắng

News Discuss 
Helloện nay, nhiều địa phương, thành phố đang đồng loạt thay đổi vạch kẻ đường từ màu trắng sang màu vàng theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về báo hiệu đường bộ. Theo đó nhiều người khi tham gia giao thông đã không nắm được quy định mới này https://gi-xe-raize50360.digiblogbox.com/44995223/how-quy-định-vạch-kẻ-đường-màu-vàng-trắng-can-save-you-time-stress-and-money

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story